XSMB Thứ 3 – Xổ Số Miền Bắc Thứ ba Hàng Tuần

XSMB Thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ ba hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T3 – XSMB Thứ ba tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T3 mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 15/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 09/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 09/07/2024

Mã ĐB: 3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT
Giải db 09466
Giải 1 96676
Giải 2 08993 43413
Giải 3 29507 77142 13259 05159 48259 63945
Giải 4 7304 2001 8073 5968
Giải 5 8003 5504 2222 1252 1398 9231
Giải 6 955 966 994
Giải 7 72 78 73 48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 09/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 04, 01, 03 0
1 13 01, 31 1
2 22 42, 22, 52, 72 2
3 31 93, 13, 73, 03 3
4 42, 45, 48 04, 94 4
5 59, 52, 55 45, 55 5
6 66, 68 66, 76 6
7 76, 73, 72, 78 07 7
8 68, 98, 78, 48 8
9 93, 98, 94 59 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 02/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 02/07/2024

Mã ĐB: 8PK-17PK-19PK-11PK-14PK-5PK-16PK-4PK
Giải db 77620
Giải 1 88861
Giải 2 54801 92539
Giải 3 11463 36752 40043 37731 63712 35521
Giải 4 6614 9843 4777 8339
Giải 5 5218 9736 0989 8783 0227 7844
Giải 6 994 721 669
Giải 7 95 74 89 07
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 02/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 07 20 0
1 12, 14, 18 61, 01, 31, 21 1
2 20, 21, 27 52, 12 2
3 39, 31, 36 63, 43, 83 3
4 43, 44 14, 44, 94, 74 4
5 52 95 5
6 61, 63, 69 36 6
7 77, 74 77, 27, 07 7
8 89, 83 18 8
9 94, 95 39, 89, 69 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 25/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 25/06/2024

Mã ĐB: 8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB
Giải db 60082
Giải 1 56295
Giải 2 58871 42384
Giải 3 84336 74928 28100 89935 30350 15825
Giải 4 0820 2356 9175 4416
Giải 5 3894 2168 8203 8200 0097 9537
Giải 6 945 843 698
Giải 7 76 28 09 92
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 25/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00, 03, 09 00, 50, 20 0
1 16 71 1
2 28, 25, 20 82, 92 2
3 36, 35, 37 03, 43 3
4 45, 43 84, 94 4
5 50, 56 95, 35, 25, 75, 45 5
6 68 36, 56, 16, 76 6
7 71, 75, 76 97, 37 7
8 82, 84 28, 68, 98 8
9 95, 94, 97, 98, 92 09 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 18/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 18/06/2024

Mã ĐB: 15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
Giải db 74990
Giải 1 57985
Giải 2 77484 33052
Giải 3 81364 58674 12602 83695 31774 54774
Giải 4 0166 1499 3561 9098
Giải 5 8561 3686 5040 9249 8868 3006
Giải 6 726 553 932
Giải 7 70 10 56 46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 18/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 06 90, 40, 70, 10 0
1 10 61 1
2 26 52, 02, 32 2
3 32 53 3
4 40, 49, 46 84, 64, 74 4
5 52, 53, 56 85, 95 5
6 64, 66, 61, 68 66, 86, 06, 26, 56, 46 6
7 74, 70 7
8 85, 84, 86 98, 68 8
9 90, 95, 99, 98 99, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 11/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 11/06/2024

Mã ĐB: 12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
Giải db 17409
Giải 1 34794
Giải 2 02491 77554
Giải 3 05150 77600 92021 42931 73344 40793
Giải 4 6405 9973 3742 9996
Giải 5 2522 7755 3264 2637 9215 7973
Giải 6 460 970 823
Giải 7 07 53 52 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 11/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 09, 00, 05, 07 50, 00, 60, 70 0
1 15, 14 91, 21, 31 1
2 21, 22, 23 42, 22, 52 2
3 31, 37 93, 73, 23, 53 3
4 44, 42 94, 54, 44, 64, 14 4
5 54, 50, 55, 53, 52 05, 55, 15 5
6 64, 60 96 6
7 73, 70 37, 07 7
8 8
9 94, 91, 93, 96 09 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 04/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 04/06/2024

Mã ĐB: 13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB
Giải db 86127
Giải 1 95915
Giải 2 86841 37274
Giải 3 10829 19458 85562 07521 85701 70057
Giải 4 1080 3809 6267 5179
Giải 5 5260 6110 9746 1518 6504 4996
Giải 6 942 278 257
Giải 7 15 82 18 55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 04/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 09, 04 80, 60, 10 0
1 15, 10, 18 41, 21, 01 1
2 27, 29, 21 62, 42, 82 2
3 3
4 41, 46, 42 74, 04 4
5 58, 57, 55 15, 55 5
6 62, 67, 60 46, 96 6
7 74, 79, 78 27, 57, 67 7
8 80, 82 58, 18, 78 8
9 96 29, 09, 79 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 3, 28/05/2024

xsmb » xsmb Thứ 3 » xsmb 28/05/2024

Mã ĐB: 15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT
Giải db 47490
Giải 1 72043
Giải 2 09830 29003
Giải 3 30879 15157 62025 16755 23357 05880
Giải 4 8291 6953 9981 1132
Giải 5 0811 0341 2380 4935 4914 8694
Giải 6 232 937 880
Giải 7 63 29 75 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 28/05/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03 90, 30, 80 0
1 11, 14, 12 91, 81, 11, 41 1
2 25, 29 32, 12 2
3 30, 32, 35, 37 43, 03, 53, 63 3
4 43, 41 14, 94 4
5 57, 55, 53 25, 55, 35, 75 5
6 63 6
7 79, 75 57, 37 7
8 80, 81 8
9 90, 91, 94 79, 29 9