Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay

12559 18/07/2024 54959 17/07/2024 79496 16/07/2024 43030 15/07/2024
81707 14/07/2024 83060 13/07/2024 92619 12/07/2024 91323 11/07/2024
81994 10/07/2024 09466 09/07/2024 40957 08/07/2024 04973 07/07/2024
30003 06/07/2024 49735 05/07/2024 35313 04/07/2024 38889 03/07/2024
77620 02/07/2024 94818 01/07/2024 44529 30/06/2024 78049 29/06/2024
71368 28/06/2024 51599 27/06/2024 04232 26/06/2024 60082 25/06/2024
50550 24/06/2024 28501 23/06/2024 24362 22/06/2024 14296 21/06/2024
81439 20/06/2024 37567 19/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 59 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 01 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
01 1 lượt (3.33%)
03 1 lượt (3.33%)
07 1 lượt (3.33%)
13 1 lượt (3.33%)
18 1 lượt (3.33%)
19 1 lượt (3.33%)
20 1 lượt (3.33%)
23 1 lượt (3.33%)
29 1 lượt (3.33%)
30 1 lượt (3.33%)
32 1 lượt (3.33%)
35 1 lượt (3.33%)
39 1 lượt (3.33%)
49 1 lượt (3.33%)
50 1 lượt (3.33%)
57 1 lượt (3.33%)
59 2 lượt (6.67%)
60 1 lượt (3.33%)
62 1 lượt (3.33%)
66 1 lượt (3.33%)
67 1 lượt (3.33%)
68 1 lượt (3.33%)
73 1 lượt (3.33%)
82 1 lượt (3.33%)
89 1 lượt (3.33%)
94 1 lượt (3.33%)
96 2 lượt (6.67%)
99 1 lượt (3.33%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Miền Bắc lâu không về nhất là 67 với 29 không về, lần về gần nhất là ngày 19/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 67 29 lượt 19/06/2024
2 39 28 lượt 20/06/2024
3 62 26 lượt 22/06/2024
4 01 25 lượt 23/06/2024
5 50 24 lượt 24/06/2024
6 82 23 lượt 25/06/2024
7 32 22 lượt 26/06/2024
8 99 21 lượt 27/06/2024
9 68 20 lượt 28/06/2024
10 49 19 lượt 29/06/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 6, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
6x 5 lượt (16.67%)
5x 4 lượt (13.33%)
9x 4 lượt (13.33%)
3x 4 lượt (13.33%)
0x 3 lượt (10%)
1x 3 lượt (10%)
2x 3 lượt (10%)
8x 2 lượt (6.67%)
7x 1 lượt (3.33%)
4x 1 lượt (3.33%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 8 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x9 8 lượt (26.67%)
x0 4 lượt (13.33%)
x3 4 lượt (13.33%)
x6 3 lượt (10%)
x7 3 lượt (10%)
x2 3 lượt (10%)
x8 2 lượt (6.67%)
x4 1 lượt (3.33%)
x5 1 lượt (3.33%)
x1 1 lượt (3.33%)