Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/07/2024

Giải Thừa T. Huế Phú Yên
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 6, 12/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 12/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải 8 67 73
Giải 7 703 890
Giải 6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
Giải 5 4526 4928
Giải 4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
Giải 3 33341 71175 31684 12795
Giải 2 12855 47903
Giải 1 20450 58523
Giải DB 622589 958925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 12/07/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 02, 04, 03 03, 05
1
2 25, 26 25, 23, 28
3
4 41 43
5 50, 55, 52, 58 50, 54
6 67
7 75 77, 73
8 89, 82, 81 84, 85, 86
9 90 95, 92, 94, 90

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 6, 05/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 05/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải 8 73 32
Giải 7 561 396
Giải 6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
Giải 5 4588 0486
Giải 4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
Giải 3 68843 57494 29031 58904
Giải 2 46542 86749
Giải 1 72622 96627
Giải DB 022294 926307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 05/07/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 07, 04
1 17 11, 10
2 22 27
3 31 31, 34, 32
4 42, 43, 46 49, 45, 44
5 50, 54, 51
6 61
7 72, 73 74, 71
8 88, 87 84, 86
9 94 95, 96

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 6, 28/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 28/06/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải 8 51 99
Giải 7 639 036
Giải 6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
Giải 5 7189 0735
Giải 4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
Giải 3 64515 15997 54401 81072
Giải 2 87958 66698
Giải 1 11653 24366
Giải DB 866075 805487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 28/06/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 15, 11 11, 10
2 21, 22 25
3 39 35, 36
4 47, 46, 43
5 53, 58, 59, 51 59
6 68 66, 67
7 75 72
8 83, 88, 89, 81 87, 81
9 97, 98 98, 99

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 6, 21/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 21/06/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải 8 45 80
Giải 7 290 526
Giải 6 2283 0628 6094 7235 5810 6074
Giải 5 3704 9863
Giải 4 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289
Giải 3 44103 18973 00756 39628
Giải 2 01375 48107
Giải 1 36786 23195
Giải DB 452758 745454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 21/06/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 04 07, 04
1 16, 18 10
2 29, 28 28, 27, 26
3 31 35
4 45
5 58, 59 54, 56
6 62 63
7 75, 73, 74 74
8 86, 83 89, 80
9 94, 90 95, 98

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 6, 14/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 14/06/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải 8 78 80
Giải 7 584 936
Giải 6 9372 7352 2498 0544 8895 5307
Giải 5 0429 4849
Giải 4 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
Giải 3 21790 44607 30265 33615
Giải 2 87941 03707
Giải 1 29235 54744
Giải DB 275418 338892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 14/06/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 07, 01
1 18, 12 15, 12
2 22, 29 25
3 35, 38, 36 36
4 41 44, 43, 49
5 55, 52
6 65, 61, 68, 64
7 76, 72, 78
8 84 80
9 90, 97, 98 92, 95