Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung 30 kỳ quay

726892 14/07/2024 530557 14/07/2024 017421 14/07/2024 892548 13/07/2024
654542 13/07/2024 484038 13/07/2024 958925 12/07/2024 622589 12/07/2024
514214 11/07/2024 402055 11/07/2024 698911 11/07/2024 473146 10/07/2024
138382 10/07/2024 557763 09/07/2024 383140 09/07/2024 778965 08/07/2024
174608 08/07/2024 188588 07/07/2024 649329 07/07/2024 268289 07/07/2024
101248 06/07/2024 421628 06/07/2024 232916 06/07/2024 926307 05/07/2024
022294 05/07/2024 667402 04/07/2024 326890 04/07/2024 563819 04/07/2024
300596 03/07/2024 817339 03/07/2024 685646 02/07/2024 945687 02/07/2024
459623 01/07/2024 881691 01/07/2024 204068 30/06/2024 679901 30/06/2024
373746 30/06/2024 064994 29/06/2024 408691 29/06/2024 152866 29/06/2024
805487 28/06/2024 866075 28/06/2024 983989 27/06/2024 641417 27/06/2024
660713 27/06/2024 855306 26/06/2024 560700 26/06/2024 555714 25/06/2024
019687 25/06/2024 442394 24/06/2024 093379 24/06/2024 23/06/2024
019015 23/06/2024 515771 23/06/2024 325107 22/06/2024 450579 22/06/2024
336636 22/06/2024 745454 21/06/2024 452758 21/06/2024 325633 20/06/2024
904097 20/06/2024 283930 20/06/2024 290340 19/06/2024 573990 19/06/2024
602502 18/06/2024 599625 18/06/2024 208827 17/06/2024 242677 17/06/2024
756893 16/06/2024 168831 16/06/2024 798207 16/06/2024 588522 15/06/2024
701315 15/06/2024 424008 15/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 07 với 3 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
1 lượt (1.35%)
00 1 lượt (1.35%)
01 1 lượt (1.35%)
02 2 lượt (2.7%)
06 1 lượt (1.35%)
07 3 lượt (4.05%)
08 2 lượt (2.7%)
11 1 lượt (1.35%)
13 1 lượt (1.35%)
14 2 lượt (2.7%)
15 2 lượt (2.7%)
16 1 lượt (1.35%)
17 1 lượt (1.35%)
19 1 lượt (1.35%)
21 1 lượt (1.35%)
22 1 lượt (1.35%)
23 1 lượt (1.35%)
25 2 lượt (2.7%)
27 1 lượt (1.35%)
28 1 lượt (1.35%)
29 1 lượt (1.35%)
30 1 lượt (1.35%)
31 1 lượt (1.35%)
33 1 lượt (1.35%)
36 1 lượt (1.35%)
38 1 lượt (1.35%)
39 1 lượt (1.35%)
40 2 lượt (2.7%)
42 1 lượt (1.35%)
46 3 lượt (4.05%)
48 2 lượt (2.7%)
54 1 lượt (1.35%)
55 1 lượt (1.35%)
57 1 lượt (1.35%)
58 1 lượt (1.35%)
63 1 lượt (1.35%)
65 1 lượt (1.35%)
66 1 lượt (1.35%)
68 1 lượt (1.35%)
71 1 lượt (1.35%)
75 1 lượt (1.35%)
77 1 lượt (1.35%)
79 2 lượt (2.7%)
82 1 lượt (1.35%)
87 3 lượt (4.05%)
88 1 lượt (1.35%)
89 3 lượt (4.05%)
90 2 lượt (2.7%)
91 2 lượt (2.7%)
92 1 lượt (1.35%)
93 1 lượt (1.35%)
94 3 lượt (4.05%)
96 1 lượt (1.35%)
97 1 lượt (1.35%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Miền Trung lâu không về nhất là 22 với 71 không về, lần về gần nhất là ngày 15/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 22 71 lượt 15/06/2024
2 31 69 lượt 16/06/2024
3 93 68 lượt 16/06/2024
4 77 67 lượt 17/06/2024
5 27 66 lượt 17/06/2024
6 30 61 lượt 20/06/2024
7 97 60 lượt 20/06/2024
8 33 59 lượt 20/06/2024
9 58 58 lượt 21/06/2024
10 54 57 lượt 21/06/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Miền Trung về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 11 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
9x 11 lượt (14.86%)
0x 11 lượt (14.86%)
1x 9 lượt (12.16%)
2x 8 lượt (10.81%)
4x 8 lượt (10.81%)
8x 8 lượt (10.81%)
3x 6 lượt (8.11%)
7x 5 lượt (6.76%)
5x 4 lượt (5.41%)
6x 4 lượt (5.41%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Trung về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 7, với 11 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x7 11 lượt (14.86%)
x8 9 lượt (12.16%)
x9 8 lượt (10.81%)
x6 8 lượt (10.81%)
x1 7 lượt (9.46%)
x5 7 lượt (9.46%)
x0 7 lượt (9.46%)
x2 6 lượt (8.11%)
x4 6 lượt (8.11%)
x3 5 lượt (6.76%)