Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Nam hôm nay, đã kết thúc !

Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/07/2024

Giải Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
Giải 8 ... ... ...
Giải 7 ... ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 2 ... ... ...
Giải 1 ... ... ...
Giải DB ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 12/07/2024

xsmn » xsmn Thứ 6 » xsmn 12/07/2024

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải 8 63 31 17
Giải 7 160 568 691
Giải 6 8268 0980 9223 1957 6763 6652 0686 5780 0965
Giải 5 5935 8758 8635
Giải 4 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999
Giải 3 21815 22294 64607 29106 53707 92145
Giải 2 04142 32680 15588
Giải 1 47371 32888 44823
Giải DB 120505 215939 144979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 12/07/2024

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 05 07, 06, 03 07
1 15 16 17
2 20, 27, 23 22 23
3 30, 39, 35 39, 31 37, 35
4 42 43, 48 45, 47
5 51 58, 57, 52 50
6 60, 68, 63 63, 68 66, 63, 65
7 71 79, 77
8 80 88, 80, 85, 86 88, 86, 80
9 94, 95 99, 91

Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 05/07/2024

xsmn » xsmn Thứ 6 » xsmn 05/07/2024

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải 8 49 12 17
Giải 7 162 760 188
Giải 6 8753 9010 3254 1557 6685 6201 0500 9454 7800
Giải 5 7452 7396 0353
Giải 4 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480 83738 54100 14663 03947 81698 25106 33994 32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597
Giải 3 44618 83825 25114 51091 44081 53815
Giải 2 25796 34018 67033
Giải 1 32957 81309 16133
Giải DB 593763 951541 541462
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 05/07/2024

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 09, 00, 06, 01 00
1 18, 10 18, 14, 12 15, 17
2 25 25
3 34 38 33, 35
4 43, 49 41, 47
5 57, 52, 53, 54 57 51, 53, 54
6 63, 69, 62 63, 60 62
7 75 70
8 88, 80 85 81, 84, 88
9 96, 94 91, 98, 94, 96 91, 97

Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 28/06/2024

xsmn » xsmn Thứ 6 » xsmn 28/06/2024

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải 8 59 99 61
Giải 7 147 507 814
Giải 6 6990 8258 2089 7393 8629 4413 6471 6636 2533
Giải 5 8385 9960 1883
Giải 4 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034 47058 24663 17246 79903 37460 32163 79923 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471
Giải 3 95986 89236 99073 79755 47730 72588
Giải 2 21441 14937 74121
Giải 1 26552 00887 49063
Giải DB 056642 588936 974635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 28/06/2024

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 03 03, 07
1 13 18, 19, 14
2 24 23, 29 21
3 36, 34 36, 37 35, 30, 33, 31, 36
4 42, 41, 45, 47 46
5 52, 58, 59 55, 58
6 63, 60 63, 66, 61
7 73 71
8 86, 81, 82, 85, 89 87 88, 83
9 98, 90 93, 99 97

Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 21/06/2024

xsmn » xsmn Thứ 6 » xsmn 21/06/2024

Giải Bình Dương
Giải 8 16
Giải 7 090
Giải 6 1768 2876 3158
Giải 5 5414
Giải 4 59610 23686 22369 20938 03884 90969 32158
Giải 3 46315 11735
Giải 2 26784
Giải 1 65446
Giải DB 233766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 21/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 10, 90 0
1 15, 10, 14, 16 1
2 2
3 35, 38 3
4 46 84, 14 4
5 58 15, 35 5
6 66, 69, 68 66, 46, 86, 76, 16 6
7 76 7
8 84, 86 38, 58, 68 8
9 90 69 9