Atrungroi - KQXS, KQXSDLK – Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk Hôm Nay

KQXS Đắk Lắk Atrungroi - KQXS vào lúc 17:30 – Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Đắk Lắk.

Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/07/2024

Giải Thừa T. Huế Phú Yên
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 09/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 09/07/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 09/07/2024
Giải 8 09
Giải 7 044
Giải 6 0745 2440 2107
Giải 5 5378
Giải 4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104
Giải 3 67820 53248
Giải 2 03619
Giải 1 35937
Giải DB 383140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 09/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 04, 07, 09 40, 20, 70 0
1 19, 13 1
2 20 2
3 37 83, 13 3
4 40, 48, 45, 44 04, 44 4
5 05, 45 5
6 76 6
7 76, 70, 78 37, 07 7
8 88, 83 48, 88, 78 8
9 19, 09 9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 02/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 02/07/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 02/07/2024
Giải 8 53
Giải 7 316
Giải 6 3310 2655 0782
Giải 5 7108
Giải 4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704
Giải 3 23685 64045
Giải 2 67211
Giải 1 76520
Giải DB 945687
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 02/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 09, 04, 08 20, 50, 10 0
1 11, 10, 16 11 1
2 20, 23, 22 22, 82 2
3 23, 53 3
4 45, 44 44, 04 4
5 50, 55, 53 85, 45, 55 5
6 06, 16 6
7 87 7
8 87, 85, 82 08 8
9 09 9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 25/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 25/06/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 25/06/2024
Giải 8 42
Giải 7 765
Giải 6 3965 2269 5185
Giải 5 3475
Giải 4 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375
Giải 3 12093 86431
Giải 2 55680
Giải 1 53608
Giải DB 019687
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 25/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08 80 0
1 13 31 1
2 25 42 2
3 31 93, 13 3
4 42 4
5 75, 25, 85, 65 5
6 67, 65, 69 6
7 75 87, 67 7
8 87, 80, 85 08 8
9 93 69 9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 18/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 18/06/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 18/06/2024
Giải 8 00
Giải 7 536
Giải 6 6934 3344 8596
Giải 5 3803
Giải 4 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968
Giải 3 26567 73526
Giải 2 06958
Giải 1 95846
Giải DB 599625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 18/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 00 70, 50, 00 0
1 1
2 25, 26, 24 72 2
3 34, 36 03 3
4 46, 45, 44 24, 34, 44 4
5 58, 50 25, 45 5
6 67, 68 46, 26, 96, 36 6
7 70, 72 67 7
8 58, 68 8
9 99, 96 99 9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 11/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 11/06/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 11/06/2024
Giải 8 22
Giải 7 083
Giải 6 5650 3657 8432
Giải 5 5479
Giải 4 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011
Giải 3 58717 02040
Giải 2 06679
Giải 1 80758
Giải DB 116270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 11/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01 70, 40, 50 0
1 17, 11 01, 11 1
2 22 32, 22 2
3 32 83 3
4 40 64 4
5 58, 50, 57 5
6 68, 64 76, 96 6
7 70, 79, 76 17, 57 7
8 83 58, 68 8
9 96 79 9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 04/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 04/06/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 04/06/2024
Giải 8 77
Giải 7 106
Giải 6 7773 1915 9448
Giải 5 6753
Giải 4 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286
Giải 3 88041 55375
Giải 2 18390
Giải 1 54852
Giải DB 103914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 04/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 03, 06 90 0
1 14, 15 41 1
2 23 52 2
3 23, 03, 53, 73 3
4 41, 44, 48 14, 44 4
5 52, 53 75, 05, 15 5
6 69 86, 06 6
7 75, 77, 73 77 7
8 86 48 8
9 90 69 9

Kết quả xổ số Đắk LắkXSDLK - ngày 28/05/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 28/05/2024

Giải XSDLK » XSDLK Thứ 3 » XSDLK 28/05/2024
Giải 8 79
Giải 7 448
Giải 6 7153 2618 9407
Giải 5 7361
Giải 4 09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639
Giải 3 70050 60793
Giải 2 11426
Giải 1 93098
Giải DB 704294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đắk Lắk - Thứ 3 Ngày 28/05/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07 50, 90 0
1 18 61 1
2 26 2
3 39 93, 53 3
4 48 94, 64 4
5 50, 57, 53 5
6 64, 67, 61 26 6
7 79 87, 57, 67, 07 7
8 87 98, 18, 48 8
9 94, 98, 93, 90 39, 79 9