Atrungroi - KQXS, KQXSDNG – Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

KQXS Đà Nẵng Atrungroi - KQXS vào lúc 17:30 – Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Đà Nẵng.

Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/07/2024

Giải Thừa T. Huế Phú Yên
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 13/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 7 » xsmt 13/07/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 7 » XSDNG 13/07/2024
Giải 8 52
Giải 7 666
Giải 6 4156 6529 6499
Giải 5 5068
Giải 4 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063
Giải 3 83579 88491
Giải 2 60366
Giải 1 68817
Giải DB 484038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 7 Ngày 13/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 60 0
1 17 91 1
2 29 82, 52 2
3 38 63 3
4 46 4
5 56, 52 5
6 66, 60, 63, 68 66, 46, 56 6
7 79 17 7
8 82 38, 68 8
9 91, 99 79, 29, 99 9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 10/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 10/07/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 4 » XSDNG 10/07/2024
Giải 8 87
Giải 7 459
Giải 6 2091 7679 0499
Giải 5 2050
Giải 4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
Giải 3 97922 46713
Giải 2 30061
Giải 1 00830
Giải DB 138382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 4 Ngày 10/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 30, 50 0
1 13 61, 41, 51, 91 1
2 22 82, 22 2
3 30 13, 43 3
4 41, 43 4
5 55, 51, 50, 59 55 5
6 61 6
7 79 87 7
8 82, 87 8
9 91, 99 79, 99, 59 9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 06/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 7 » xsmt 06/07/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 7 » XSDNG 06/07/2024
Giải 8 37
Giải 7 278
Giải 6 3741 2865 8816
Giải 5 8461
Giải 4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781
Giải 3 77615 77331
Giải 2 83564
Giải 1 56259
Giải DB 232916
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 7 Ngày 06/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 16, 15, 12 31, 71, 81, 61, 41 1
2 29 12 2
3 31, 37 3
4 44, 41 64, 44 4
5 59 15, 65 5
6 64, 66, 61, 65 16, 66 6
7 71, 78 37 7
8 88, 81 88, 78 8
9 59, 29 9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 03/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 03/07/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 4 » XSDNG 03/07/2024
Giải 8 94
Giải 7 734
Giải 6 2790 6319 7714
Giải 5 1064
Giải 4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
Giải 3 83558 69857
Giải 2 22575
Giải 1 75174
Giải DB 817339
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 4 Ngày 03/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02 40, 60, 90 0
1 19, 14 51 1
2 02 2
3 39, 34 3
4 40 74, 64, 14, 34, 94 4
5 58, 57, 51 75 5
6 64, 60 6
7 74, 75, 77 57, 77 7
8 58 8
9 90, 94 39, 19 9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 29/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 7 » xsmt 29/06/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 7 » XSDNG 29/06/2024
Giải 8 54
Giải 7 408
Giải 6 8408 0881 4268
Giải 5 8377
Giải 4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086
Giải 3 22324 21487
Giải 2 17135
Giải 1 84832
Giải DB 152866
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 7 Ngày 29/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08 0
1 18 81, 51 1
2 24 32 2
3 32, 35 3
4 24, 84, 54 4
5 51, 54 35, 65 5
6 66, 65, 69, 68 66, 86 6
7 77 87, 77 7
8 87, 81, 84, 86 18, 08, 68 8
9 69 9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 26/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 26/06/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 4 » XSDNG 26/06/2024
Giải 8 82
Giải 7 637
Giải 6 6805 6923 9615
Giải 5 4552
Giải 4 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025
Giải 3 81003 07558
Giải 2 60512
Giải 1 62572
Giải DB 560700
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 4 Ngày 26/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00, 03, 05 00, 50 0
1 12, 17, 15 41 1
2 22, 25, 23 72, 12, 22, 52, 82 2
3 37 03, 23 3
4 41 94 4
5 58, 50, 52 25, 05, 15 5
6 6
7 72 17, 37 7
8 82 58 8
9 94 9

Kết quả xổ số Đà NẵngXSDNG - ngày 22/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 7 » xsmt 22/06/2024

Giải XSDNG » XSDNG Thứ 7 » XSDNG 22/06/2024
Giải 8 18
Giải 7 360
Giải 6 8185 5492 6812
Giải 5 6405
Giải 4 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813
Giải 3 29273 98533
Giải 2 44954
Giải 1 17928
Giải DB 450579
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Đà Nẵng - Thứ 7 Ngày 22/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05 30, 50, 60 0
1 13, 12, 18 91 1
2 28, 23 92, 12 2
3 33, 30, 34 73, 33, 23, 13 3
4 54, 34 4
5 54, 50 05, 85 5
6 60 6
7 79, 73 7
8 85 28, 18 8
9 91, 92 79 9